Szociológia irányzatok

Vizuális szociológia
Szerkesztette: Szabó Nelli
A vizuális szociológia egy olyan szakterület a szociológián belül, mely a vizualitáson keresztül térképezi fel a társadalmi világot. A vizuális szociológia intellektuális elkülönülése a korábban kifejlődött vizuális antropológiától [Collier-Collier 1986] csak a 20. század 70-es éveiben megy végbe, intézményesülése pedig még annál is később, 1980...
Demográfia
Szerkesztette: Szabó Nelli
A demográfia az emberi populációdinamikával foglalkozó tudomány. Kiterjed a népesség méretére, szerkezetére és eloszlására, valamint a születések, halálozások, vándorlás és öregedés hatására történő változására. A demográfiai elemzés vonatkozhat a teljes társadalomra, vagy annak egyes – oktatási, nemzetiségi, vallási vagy etnikai szempontok...
Zeneszociológia
A zeneszociológia a művészetszociológia egyik ága, a művészetszociológia pedig a szociológia egyik tudományterülete. Theodor Adorno úgy fogalmazott, hogy a zeneszociológia nem más, mint „ismeretek a zenét hallgató egyének és a zene viszonyáról”. A zene olyan dolog, ami kapcsolatot tud létrehozni emberek és emberek között, sajátos befolyásolással...
Címkék:
Művészetszociológia
Művészetszociológia
  A szociológia az emberi eqyüttélést, az emberi viszonylatokat vizsgáló tudomány. A társadalmat, s a benne működő erőket, szemléleteket és konvenciókat analizálja. A művészettörténet egyik irányzata e kérdések alapján, e kérdések figyelembevételével kutatja a művészetet. Az esztétikum eredetét tehát nem a pszichikumban. az ösztönéletben vagv az...
Nevelésszociológia
szerkesztette: Szabó Nelli
Az a szakszociológia, amely a különböző társadalmi közösségeket szocializáció közben, mint a nevelés alanyait, ill. tárgyait vizsgálja. A nevelésszociológia fogalmának meghatározására nem alakult ki egységes vélemény sem tárgyát, sem föladatait illetően. Ezért nevelésszociológiáról - vagy az egyes részletkérdéseiről - szóló földolgozásokban a...
Nevelésszociológia II.
szerkesztette: Szabó Nelli
Alkalmazások : A modern szociológiai irányzatokat jellemezve  a funkcionalista, illetve a kritikai elemeiket emelhetjük ki. Alkalmazott kutatások.   A társadalomtudományok tervező-funkcionalista törekvései a második világháborút kísérő politikai átrendeződések talaján születtek. A német nácizmus, az olasz fasizmus, majd a japán militarizmus...
ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÉS HÁZASSÁG –HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK AZ EZREDFORDULÓN
Családszociológia - Pongrácz Tiborné–Spéder Zsolt 2003.
A házasság és az élettársi kapcsolat összehasonlítása során elõször azt tekintjük át, hogy mennyiben tér el a házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élõk társadalmi összetétele. A „második demográfiai átmenet” (Lesthaeghe 1996) koncepciójából és a párkapcsolat-alakítás közgazdasági elméletébõl is (Becker 1981) inkább az következne, hogy az...
Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete
Városszociológia (tanulmány) - Szirmai Viktória
Számos kutató álláspontja szerint a társadalmi problémák egyenesen a mai metropoliszok jövőjét kérdőjelezik meg (Bagnasco–Le Gales 1997; Ascher 1995). Nyugat Európában 80-as évek óta terjed a felismerés, hogy a fejlett gazdaságok hosszú távú dinamizmusa, a nagyvároslakók életminősége a társadalmi problémák kezelésétől is függ. Az 1990-es évek...
Vallásszociológia_avagy azok a bizonyos végső kérdések
Vallásszociológia (jegyzet) - Ismeretlen
Vallásszociológia a szociológiának az a része,amely a vallási és egyházi jelenségek társadalmi magyarázatával, a vallásokon és egyházakon belüli jelenségek vallásokon s egyházakon belüli mikrotársadalmi magyarázatával, a társadalmi, gazdasági,politikai kulturális jelenségek és a vallásosság összefüggéseivel, illetve az egyes társadalmi csoportok...
A szociológia főbb tudományterületei
Családszociológia A család emberek egy közössége, vagy több közösség kapcsolata, ahol a tagok között leszármazotti kapcsolat van, házasság vagy örökbefogadás. A családok tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek (általában ugyanazon rasszba tartozóak). Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen...