Szegénység a társadalomelméletben – szegények a társadalomban

Spéder Zsolt

Szegénység a társadalomelméletben – szegények a társadalomban

Szegénység a rétegződés- és struktúrakutatásban
A két klasszikus iskola: a funkcionalizmus és a konfliktuselmélet
A társadalomszerkezet többdimenziós megközelítései: Geiger, Lenski, Townsend, Kolosiék
A „szegénység kultúrája” – egy miliőképzés

Oscar Lewis – a ’szegénység kultúrája”
A nyolcvanas évek miliőkoncepciói

A szegénység és a társadalomszerkezet időbeli értelmezése felé
Törésvonalak mentén
A „kétharmados társadalom”
Az „underclass”- diskurzus
Individualizálódás a „kockázati társadalom”-ban
Státusváltások: egyén és család
A családciklus mintázatai: Hill és Rodgers
Az „életút szociológiája”
Átmenet – egyenlőtlenségek – szegénység