Drogosok

Bevezetés

A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális vagy illegális szerek használata igen sok testi és lelki egészségügyi problémát vet fel, s hasonlóképp ártalmas hatást fejthet ki a droghasználó családi és egyéb társas kapcsolataira csakúgy, mint a társadalom egészére. Mégis – és erre szeretnénk ebben a fejezetben rámutatni – ennél sokkal összetettebb jelenségről van szó. Nevezetesen arról, hogy nem tudjuk a droghasználatot egyszerűen csak betegségként, problémaként értelmezni, mivel ekkor ugyanis számos olyan vetületét nem látnánk ennek a jelenségnek, amelyeket szintén fontos lenne megismernünk.

Hiszen mi van azokkal a használókkal, akik, úgy tűnik, nem mutatnak különösebb problémákat? Mitől tekinthetünk veszélyesnek egy drogot, s mikor kell kevesebb veszéllyel számolnunk? Mitől függ az, hogy kialakul-e problémás droghasználat vagy nem? Mi a helyzet azokkal a kultúrákkal, ahol bizonyos, Európában tiltott drogok használata elfogadottnak tekintett vagy fordítva, ahol olyan kémiai szerek használatát tiltják, amelyek a mi kultúránkban elfogadottak? Egyáltalán mikor válik szükségessé, hogy a társadalom fellépjen valamilyen szer használata ellen, s ha ezt a döntést egyértelmű szempontok támasztják alá, akkor miért reagálnak különbözőképp az egyes kultúrák?

 

A következőkben a fenti, illetve a droghasználattal kapcsolatos néhány egyéb kérdést szeretnénk olyan módon körbejárni, hogy számukra minél szélesebb értelmezési keretet nyújtsunk, minél több oldalról világítsuk meg ezeket a kérdéseket. Először néhány alapfogalmat fogunk tisztázni, illetve bemutatjuk a különböző drogokat, ezek csoportosítási lehetőségeit, illetve a különböző droghasználati módokat. Ezt követően tárgyalunk néhány olyan fontosabb elméletet, amelyek a droghasználat kialakulását magyarázzák, majd pedig áttérünk azokra az alapvető szemléleti lehetőségekre, amelyek keretében értelmezni tudjuk a droghasználat jelenségét. Ez a fejezet azért különösen fontos, mert itt láthatjuk meg igazán, hogy attól függően, hogy milyen irányból közelítjük meg ezt a jelenséget, nagyon különböző képünk alakulhat ki róla. Végezetül, az előzőekből következően azt vizsgáljuk meg, hogy a társadalom milyen válaszlehetőségeket ismer a drogprobléma kezelésére.

Folytatás: csatolmányban