Drog a börtönben

Hány drogprevenciós körlet van a büntetés-végrehajtási (bv.) intézetekben?

2012-ben a 31 bv. intézet közül továbbra is 25 bv. intézetben, összesen 372 férőhellyel működött prevenciós körlet, illetve részleg az önként jelentkező fogvatartottak számára.

 

Milyen a kábítószer-fogyasztás elterjedtsége a fogvatartottak körében?

Egy 2012-ben készült, regionális lefedettséggel rendelkező kutatás többek között vizsgálta a megkérdezett fogvatartottak (852 fő) szerhasználati jellemzőit is. A mintába került fogvatartottak 49,7%-a saját bevallása szerint fogyasztott már életében valaha valamilyen kábítószert/ új pszichoaktív szert. A legtöbben kannabisz-származékot fogyasztottak (35,5%), amelyet az amfetamin-származékok (27,6%), az ecstasy (26,9%), a kokain (18,7%), illetve az LSD (12,9%) követett. Emellett a fogvatartottak körében mérhető volt az új pszichoaktív szerek megjelenése is, a leggyakoribb közülük a mefedron volt, amelyet a megkérdezettek 12,6%-a fogyasztott már valaha életében. A minta 20,7%-a vallotta, hogy használt már valaha intravénásan valamilyen kábítószert.

Hány esetben foglaltak le kábítószer-gyanús anyagokat a börtönökben?

Míg 2011-ben 81 esetben 82 fogvatartottnál, addig 2012-ben 67 esetben 67 fogvatartottnál találtak kábítószergyanús anyagot a bv. intézetekben. A kábítószergyanús anyagokat jellemzően postai úton próbálták bejuttatni.

 

Hány HIV/ HBV/ HCV fertőzött fogvatartott van a büntetés-végrehajtási intézetekben, melyek a rizikócsoportok?

2012-ben összesen 2768 fő, az átlag fogvatartotti létszám (17.179 fő) 16,1%-a vett részt HCV szűrésen, 194 fő (7,01%) volt közülük HCV ellenanyag pozitív. A hepatitis B fertőzöttséget, az átlag fogvatartotti létszám 16,3%-a, 2805 fogvatartott esetében vizsgálták, közülük 35 fő (1,25%) esetében mutattak ki HBsAg pozitivitást. HIV szűrést 2012-ben az átlag fogvatartotti létszám 13,6%-ánál, 2336 fogvatartott esetében végeztek, közülük 3 fő (0,13%) mintája bizonyult verifikáltan pozitívnak.

Egy a bv. intézetekben végzett 2012-es kutatás (Ritter 2013a) azt jelzi, hogy a vizsgálati mintába került HCV-fertőzött fogvatartottak többsége valószínűleg a korábbi intravénás kábítószer-használat és azzal összefüggő kockázati magatartások által fertőződött meg a HCV vírussal, emellett azonosítható egy csoport, amely valószínűsíthetően tetoválás során történt közös tűhasználat miatt akvirálta a fertőzést.

A kiszűrt és a terápiás kritériumoknak is megfelelő betegek gyógykezelése megkezdődött, a többieket gondozásba vették, rendszeres orvosi ellenőrzésükről intézkedtek.

 

Hány fogvatartott lépett kezelésbe a börtönben?

A TDI adatok alapján összesen 138 fogvatartott kezelését kezdték meg a szolgáltatók 2012-ben kábítószer-problémával összefüggésben. A kezelési programba jelentkezők 62%-a élete folyamán először kezdett ilyen probléma miatt kezelést. A szolgáltatók által 2012-ben jelentett kliensek közül valamennyien a büntetőeljárás elkerülése érdekében léptek kezelésbe, mivel erre a fogvatartottaknak is lehetősége van, amennyiben fogvatartásukat megelőzően olyan visszaélés kábítószerrel bűncselekményt követnek el, amely esetében fennáll az elterelés lehetősége.

Forrás:http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/borton/tenyek-es-szamok/